FC Noaber Beweegt

Vanaf medio 2014 is het aanbod van FC Noaber uitgebreid met een sport- en beweegprogramma. Onder leiding van een z.g.n. buurtbeweegcoach wordt er een beweegprogramma aangeboden. Aan dezelfde doelgroep. Als eerste is gestart met wandelen en fitness. Het programma wordt uitgebreid met wandel-voetbal.  Of met andere sportvormen, indien daar voldoende belangstelling voor is. Het gaat in alle gevallen om het laagdrempelig beoefenen van sport. Met andere woorden, je hoeft dus geen eerdere ervaring te hebben. Zie het als een leuke kennismaking. Wil je wat meer gaan bewegen en heb je de steun nodig van een groep gelijkgestemden, vind je een vaste dag/tijdstip een prettige stimulans? Meld je dan aan. Zie de contactgegevens van FC Noaber Beweegt.

Het beweegprogramma wordt ook ingezet bij Sportief Inburgereren (in samenwerking met Scoren in de Wijk) en Anders Inburgeren (in samenwerking met de gemeenten Oldenzaal en Losser en het ROC van Twente).