FC Noaber Academy

FC Noaber Statushouders is eind 2016 van start gegaan in samenwerking met de gemeenten Oldenzaal en Losser en het ROC van Twente.

Het gezamenlijke doel van deze organisaties is het ondersteunen en verbeteren van het integratie proces van statushouders. Een statushouder is een vluchteling die een tijdelijke verblijfsvergunning heeft gekregen op grond van een asielaanvraag. Hij of zij mag de komende 5 jaar in Nederland blijven wonen en moet het asielzoekerscentrum zo spoedig mogelijk verlaten om een normaal bestaan in de samenleving op te bouwen. Het gezamenlijke initiatief van FC Noaber Statushouders ondersteunt de deelnemers van het traject op de volgende punten:

• Het leren van de taal
• Structuur
• De weg naar werk
• Bewegen
• Ontmoeten

Naast deze ondersteuning, kunnen deelnemers aan FC Noaber Statushouders ook deelnemen aan (of doorstromen naar) de trajecten FC Noaber Werkt en/of FC Noaber Beweegt.